Unfortunately due to unforeseen circumstances Ponty’s Big Weekend will not take place this year.

O ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl, ni fydd Penwythnos Mawr Ponty yn cael ei gynnal y flwyddyn yma.